Russland-sanksjoner stopper finan­siering av nye Havila-skip