Brønnøy er i ferd med å fjerne møteprotokoller fra nettside

foto