Fylkeskommunen er i gang med å forberede sak om Skogmo

foto