Kommune frykter å bli prisdri­vende - vil fryse husleien

Onsdag skal formannskapet i Sømna blant annet behandle budsjettet for 2022. I samme møte ber kommunedirektør Arne Johansen (midten) politikerne om å fryse husleien på kommunale leiligheter. Foto: Bård Pedersen