Rekordår for fangst av svartelistet pukkellaks

foto