Brønnøy sier nei til å reversere sammenslåing av tingretten