90 millioner kroner skal gå til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd, opplyser Vestre til NRK.

Finnmarkssykehuset får 15 millioner for å styrke Klinikk Alta. Pengene skal sikre fødetilbudet, styrke poliklinikk, psykisk helsevern og dagbehandling.

Fra før av er det kjent at sykehusene i Narvik og Lofoten får henholdsvis 80 millioner og 65 millioner kroner for å opprettholde akuttilbudene.

Samlet får altså Helse nord 250 millioner kroner i regjeringens reviderte budsjett, som legges fram på tirsdag. Disse pengene kommer i tillegg til 240 millioner kroner i årets budsjett, som regjeringen tildelte Helse nord i fjor høst.

Den planlagte omstillingen i Helse nord skal likevel gå etter planen.

– Det er fortsatt behov for omstilling både i Helse nord og Finnmarkssykehuset. Samtidig ønsker regjeringen å bidra til at den omstillingen kan skje på best mulig måte gjennom at vi styrker bevilgningen, sier Vestre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at regjeringen også vil gjøre det enklere for helsepersonell som jobber i Øst-Norge, å jobbe i Nord-Norge.

– Hvis du er lege eller sykepleier og bor sørpå og har lyst til å jobbe nordpå, skal du vite at det satses, og at vi for eksempel har gratis barnehage og andre tiltak vi gjør i tiltakssonen for å gjøre det enda mer attraktivt å bosette seg der, sier han.

Helse nord har hatt store økonomiske utfordringer og har måttet gjøre kutt i ulike tjenester, blant annet i fødetilbudet. De har selv anslått at 1,1 milliard kroner må kuttes.