Røde tall i kø når styret skal diskutere sykehusets økonomi