– Det grønne skiftet krever økt strømproduksjon

foto
I fremtiden vil det bli større krav til strømproduksjonen over hele landet. I dag har Helgeland Kraft et overskudd på 1,5 TWh. Foto: Bård Pedersen