– Vårt kulturlandskap slik den er skrevet inn, tåler ikke industriell akvakultur