Tre kommuner vil samar­beide om landbruk, én helgar­derer og en gikk imot

foto