Statsforvalteren innvilger Gåsholman-oppdrett

foto