Det skriver kommunen på sin hjemmeside mandag. Det påpekes at Bindal er rammet av et større Covid-19 utbrudd, noe som påvirker alle kommunens tjenester negativt.

- Vi håper på forståelse blant våre innbyggere i denne situasjonen, og beklager de konsekvensene dette medfører, heter det.