– Bevæpning er viktig som forebyggende tiltak og for å sikre en rask og effektiv respons fra politiet for å redusere skadeomfanget ved et angrep, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Politidirektoratet skriver at Norge og verden rundt oss er i en krevende sikkerhetssituasjon. PST vurderer at folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er de mest utsatte terrormålene.

– Det er likevel viktig å si at verken politiet eller PST er kjent med konkrete trusler om terror, sier Vangen.

Bortsett fra 17. mai, kan ikke politidirektoratet si noe mer om hvor og når politiet kommer til å bære våpen.

– Vi kan ikke si hvor og når fordi det vil være lokale vurderinger knyttet til arrangementer i de enkelte politidistriktene, sier Vangen.

Politiet oppfordrer alle til å delta på arrangementer som vanlig.

Bevæpnet politi på nasjonaldagen ser ut til å ha blitt den nye normalen.

– Politiet var bevæpnet i 2018, 2019, 2021, 2022 og 2023, ifølge seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Unntaket i 2020 skyldes at det da ikke ble arrangert barnetog på grunn av pandemien. I 2021 var det generell bevæpning av politiet i en lengre periode som inkluderte 17. mai.