Nordbohus huser nå lokalkontor for Ranahytta

foto