Modellfly tok fyr under lading og sotet ned hus

foto