– Folk står ekstra til krampen tar dem. Det går ut over helse, miljø og sikkerhet, sier styreleder Marius Strømmen i Norsk Sjøoffisersforbund til Klassekampen.

Tallet på ferjeinnstillinger grunnet mannskapsmangel er økende år for år, mener seier Strømmen.

– Rederiene og politikerne er ansvarlig for at anbud blir utført etter kontraktene, men jeg føler de ansvarlige peker på hverandre uten at noe blir gjort med årsaken, sier Strømmen til avisen.

Hurtigbåtselskapet Torghatten Midt sier de enkelte ganger har vært nødt til å innstille avganger på grunn av mannskapsmangel i sommer. De tror også mangelen vil øke de neste årene.

– Vi vil jobbe tettere med andre rederier, partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene framover for å overbevise unge om å velge en karriere som sjøfolk, sier Arne Nilssen, driftssjef hurtigbåt i Torghatten Midt.