Entre­prenører ut mot kommu­nens regler for salg av nærings­tomter