Brønnøy har nå kommet etter Sømna og Bindal …

foto