Vevelstad knuser sparegrisen, men kommer ikke i balanse