På fylkesvei 93 mellom Rørøy og Igerøy skal det holdes en stor øvelse ved grustaket torsdag ettermiddag. Involvert i øvelsen er Brønnøy brann og redning, ambulansetjenesten og politiet. Det skal simuleres en ulykke mellom buss og personbil med 15 til 20 markører som deltar.

Kommunal krisestab vil bli satt på rådhuset og kommunen ber trafikanter som kjører forbi stedet fra klokken 16.50 om å vise hensyn.