Vanviddskjøring er blant annet kjøring i over 200 kilometer i timen, samt promillekjøring med en promille over 2,0. Loven innebærer at dansk politi kan beslaglegge bilen som er brukt i kjøringen og selge den på auksjon.

I 2023 ble det tatt ut 902 siktelser for vanviddskjøring, mot 1297 året før. Til og med 13. mars i år er 129 bilister tatt for vanviddskjøring.

Her hjemme varslet Høyre i november i fjor at partiet vil fremme et tilsvarende lovforslag i Stortinget. Det skjedde etter at Utrykningspolitiets sjef Knut Smedsrud foreslo en slik løsning.