Ingen vet hvor mange fisk som rømte fra oppdrettsanlegg i fjor