– Tilknytning til Helgeland var viktig motivasjon for å bli med i sykehusstyret