Kort oppsummert

  • Kommunestyremøtet i Brønnøy starter onsdag kl. 10, med fokus på bl.a. kuttlista på 25 millioner kroner.

  • Kommunestyret får en detaljert liste over kutt, samt en innstilling fra formannskapet som verner fysioterapi og sceneinstruktørordningen.

  • En prosjektgruppe for utbedring av Tosenveien, støttet av Helgelandsrådet, blir etablert for å detaljere veioppgradering frem mot 2025.

  • Endringer i organisasjonen til Helgeland interkommunalt politisk råd er under vurdering, inklusivt formaliseringen av «Ordførerkollegiet».

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Prosessen frem mot kuttlista med en rekke mindre kutt for totalt 25 millioner kroner begynte for alvor 9. april da lista første gang ble offentlig. Du kan se kommunedirektørens forslag her.

Siden har lista vært oppe i tre politiske utvalg, men det var først i formannskapet 24. april at det ble gjort endringer. Da kom de tre partiene Ap, SV og Frp til et omforent endringsforslag, som ble vedtatt av dem og Rødt.

Kuttlista er den andre saken på dagens saksliste, «PS 27/24 Oppfølging av udefinerte kutt budsjett 2024», med mindre kommunestyret bestemmer å gjøre om på sakslista.

Sakslista:

PS 26/24 Brønnøy bygdebok – videreføring, bind 6, 7 og 8

Arbeidet med bygdebokas tre siste bind, som skal omhandle Velfjord, har stått på stedet hvil siden 2016 uten at man har funnet finansiering. Nå har Brynjar Forbergskog stilt opp med 350.000 kroner i året i fire år i bidrag for å få den fullført, mot at kommunen stiller med samme beløp.

Utvalg for helse, oppvekst og kultur prioriterte ikke å bevilge midlene, men formannskapet snudde og vil bruke disse pengene. Det er utbredt frykt for at dette er «siste sjanse» for bygdeboka før ressurspersoner blir for gamle. Det er også en faktor at kulturkonsulent Magnar Solbakk skal gå av med pensjon og har sagt seg villig til å gjøre en del dugnadsarbeid med boka, noe som vil inngå i de 350.000 kronene fra kommunen.

Onsdag er det klart for kommunestyremøte i Brønnøy. Her er Høyres Tore Tveråmo i samtale med Aps Geir Lien før møtet. Foto: Simon Aldra

Høyre har signalisert at de vil stemme mot saken.

Møtet starter med et spørsmål om kjernekraft fra Tore Tveråmo (H).

PS 27/24 Oppfølging av udefinerte kutt budsjett 2024

Når kommunestyret får kuttlista til behandling har de allerede valget mellom kommunedirektørens lange og detaljerte liste over enkeltkutt og trepartiforslaget som verner fysioterapi og sceneinstruktørordningen.

I tillegg vil Brønnøy Høyre endelig legge frem sine endringsforslag i kommunestyret.

PS 28/24 Opprettelse – Prosjektgruppe for utbedring av Tosenveien

Det er søkt om og innvilget støtte til en slik prosjektgruppe fra Helgelandsrådet. Gruppa skal arbeide med å konkretisere hva som bør gjøres med Tosenveien frem mot fylkestinget sommeren 2025 og skal være ferdig i mai det året.

Samferdselsråd Marianne Dobak Kvensjø (H) ønsket arbeidet velkommen under en næringslunsj på Kred forrige uke.

PS 29/24 Revidering av Samarbeidsavtale – Helgeland interkommunalt politisk råd – 2023–2027

Helgeland interkommunalt politisk råd er et politisk samarbeidsorgan for helgelandskommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Bakgrunnen for saken er blant annet at Træna kommune har søkt om å melde seg ut og har fått innvilget den søknaden.

Det er tenkt å formalisere det man kaller «Ordførerkollegiet» som en del av organisasjonen, som representantskapet kan sette sammen.

«Representantskapet kan danne et ordførerkollegium som møtes ved behov. Ordførerkollegiet kan representere Helgelandsrådet på eksterne møteplasser der det er naturlig. Én valgt representant for kommunedirektørene inviteres inn i ordførerkollegiet med møte-, tale- og forslagsrett.», heter det i fe