Driver uteservering i strid med kommunale krav

foto