Helgelandssykehuset har besluttet å flytte ambulansebåten