Helgelandssykehuset har besluttet å flytte ambulansebåten

foto