Fotgjengere må flytte seg når det nye redningshelikopteret letter og lander

foto