Flere rådyr har blitt avlivet etter å ha blitt fôret av mennesker

foto