Slik blir Havne­parken og Regist­renes parke­ringshus

foto