UDI skal etablere inntil 50 nye flyktningmottak

foto