Flyav­gang til og fra Brønn­øysund ble innstilt

foto