Det sa justisministeren på Debatten tirsdag kveld, ifølge NRK.

Lovendringen, som ble vedtatt av Stortinget før jul, skal egentlig først tre i kraft 1. juli i år. Den skal blant annet la påtalemyndigheten selv ilegge omvendt voldsalarm uten å gå via retten.

Mehl sa til NTB mandag kveld at hun mener omvendt voldsalarm ikke blir brukt ofte nok. Hittil i år har politiet startet etterforskning av fem drapssaker med seks ofre.

– For mange opplever vold fra noen som står dem nær. Dette er et samfunnsproblem og en viktig kamp for regjeringen, sa Mehl.

Omvendt voldsalarm ble innført i 2013. I dag er det kun domstolen som kan innvilge omvendt voldsalarm, og kun når noen er dømt for vold. Siden innføringen har omvendt voldsalarm kun blitt innvilget i 105 av 232 saker, ifølge NRK.

Mehl har sagt til NTB at omvendt voldsalarm i for liten utstrekning pådømmes i dag.

– Det betyr at byrden legges på offeret og ikke voldsutøver. Regjeringen ønsker å skjerme de som blir utsatt for vold og fremmet derfor en lovendring for stortinget. Denne ble vedtatt før jul. Nå jobber Justisdepartementet for at lovendringen skal tre i kraft, raskt.

En omvendt voldsalarm er i praksis en fotlenke med et innprogrammert kart over et område en domfelt forbys å oppsøke.