Ekstremvær førte til rekordhøye forsikringsutbetalinger