Verneområdeforvalter tar permisjon fra verdensarven

foto