Rootssjefen varsler mer til den yngre delen av publikum