– På- og avstigning er fortsatt ikke tillatt

foto