Kanadisk storselskap sier gullforekomsten i Bindal er lovende

foto