Kreft-kirurgien legges til Mo, annen kirurgi til Sandnessjøen