Mowi søker om ny lokalitet for oppdrett i Ursfjorden

foto