Kraftverk til 100 millioner kroner har startet strømproduksjon