Kraftverk til 100 millioner kroner har startet strømproduksjon

foto
Hellifossen Kraftverk ble satt i drift i mars og skal produsere 28 GWh strøm årlig. Foto: Clemens Kraft