Norskprodusert ammunisjon kan selges videre til Ukraina