Strømmangel kan velte etableringen av settefiskanlegg

foto