Strømmangel kan velte etableringen av settefiskanlegg