Vil gi 100.000 kroner i støtte til masseuttak

foto