Brønnøy er ett steg nærmere sitt eget «oljefond»

foto