Stor inter­esse for planer og forslag om bydel, flyplass, vei og nærings­område

foto