Brønnøysund får mobbeombud

Nordland fylkeskommune får stønad til å opprette mobbeombud til skolene.  

Nyheter

Nordland et av fire fylker som får støtte til å prøve ut mobbeombud i skolene. Mobbeombudenes oppgave blir blant annet å veilede skoler, foreldre og elever når eleven føler at de ikke har et bra psykososialt miljø. De skal også ivareta elevenes rettigheter og veilede skolene til forebyggende arbeid, skriver utdanningsdirektoratet i en presse melding.

Direktoratet dekker halvparten av fylkets kostander til ombudet som skal gjennomføres i år og neste år.

«Utdanningsdirektoratet inviterte alle fylkeskommunene til å søke om midler til prøveprosjekter med mobbeombud. Fire fylker søkte, og alle fikk tildelt støtte,» står det i pressemeldingen.

Hordaland, Rogaland og Østfold mottar også støtte.