Sanker du egg?

Da er det en del regler man bør vite om.

Man kan sanke egg fra Gråmåke og Svartbak fram til 14. juni 

Nyheter

Runar Jostein Omnø fra Statens naturoppsyn på Helgeland advarer mot eggsanking i disse tider.

– Det er tradisjon for sanking av egg fra sjøfugl på kysten. Den generelle tilstand til sjøfugl har endret seg i negativ retning de siste år. For noen arter er tilbakegangen dramatisk. Tradisjonen med rekking stiller derfor i et noe annet lys i dag enn den gang sjøfuglbestandene var gode, og rekking var et nødvendig tilkomme til en slunken husholdning i et utvær, skriver Ømnø i en pressemelding.


Pass på

Omnø forteller at det bare er Svartbak, Gråmåke og ærfulg som det er lovlig å sanke egg fra av sjøfuglene. Men ikke etter 14. juni,

– For ærfugl er det bare lovlig fram til til 1. juni i fredlyste egg- og dunvær. Det er også tillat å sanke egg fra grågås frem til 14. april, skriver Omnø.

De resterende sjøfuglene er fredet, selv i om det er utenfor et verneområdet. Skulle man sanke egg fra de lovlige fuglene er det likevel noen forbehold man må rette seg etter.

– Sanking av egg av lovlige arter er en grunneierrett. Det vil derfor være ulovlig å sanke egg uten grunneiers samtykke, fortsetter Omnø.

I vernede områder er det fram til 31. juli innført ferdsels- eller ilandstigningsforbud, for at fuglene skal være i fred.


Fisk og rovfugl

Det er ikke bare sjøfuglen man skal være obs på i disse tider. Det har blant annet blitt innført et påbud om at alle garn må være senket ned til tre meter under laveste lavvann. Og man må passe ekstra på med rovfuglene.       

– Alle rovfugler, deres reir egg og unger, er fredet. Det er forbudt å forstyrre hekkende rovfugl, med egg eller unger, - eksempelvis for å ta bilde. Rovfugl, også havørn, er svært sky, og vender sent tilbake til reir hvis de blir skremt av. Egg og/eller unger kan fort bli nedkjølt. Det er derfor viktig å forlate området raskt hvis en ved et uhell har skremt av en hekkende rovfugl, advarer Omnø.