Johnny Hanssen (Ap) valgt som ordfører

Valgt med knappest mulig flertall.

Ny ordfører Johnny Hanssen (Ap) ble valgt inn som ny ordfører i Brønnøy med én stemmes overvekt. 

Fikk stolen Paul Birger Torgnes overlot umiddelbart ordførerstolen til Johnny Hanssen. Sistnevnte takket Torgnes for en formidabel innsats som fungerende ordfører. 

Nyheter

Etter flere innlegg og nominering satt kommunestyret igjen med to kandidater: Johnny Hanssen fra Arbeiderpartiet og Paul Birger Torgnes fra Høyre.

Én stemmes overvekt

Fungerende varaordfører Ellen Stangvik (Sp) ønsket skriftlig votering, og dette ble gjennomført.

Resultatet ble 14 stemmer for Johnny Hanssen og 13 stemmer for Paul Birger Torgnes.

Arbeiderpartiet har dermed fått ordføreren, med knappest mulig flertall.

Hanssen var andrekandidat under valget og partiets varaordførerkandidat. Han har imidlertid ikke før nå vært aktuell som ordfører.

Lover samling

Hanssen uttalte følgende før valget i torsdagens Brønnøysunds Avis:

- Denne situasjonen var umulig å forutse. Det var svært uheldig for kommunen at Kjell Trælnes gikk bort, men jeg er klar til å tre inn hvis det er ønsket. Det er i så fall en stor jobb jeg har foran meg, med mye ansvar. Jeg er villig til å ta det ansvaret. Det er mye som skal skje i Brønnøy framover nå som kan få en annen retning med Arbeiderpartiet til rors. Det er vi også klare for å ta på oss, sa Hanssen i dagens Brønnøysunds Avis.

- Hva vil dine viktigste oppgaver være som ordfører?

- Ingenting er avgjort, men hvis jeg får dette ansvaret vil jeg være samlende, skape ro og holde tråden i de viktigste sakene. Jeg mener også at det er ordførerens rolle og ansvar å gjenopprette tilliten rydde opp i og gjenopprette tillit mellom administrasjon og politisk ledelse i kommunen, og få på plass nye folk i lederstillinger som nå står ubesatt. Det er også viktig for en ordfører å ta alle på alvor, og være ydmyk overfor mindretallets meninger, svarer Hanssen.

Han framhevet budsjettbehandlingene kommunens politikere nå står overfor som den viktigste enkeltsaken i Brønnøy de neste månedene.

- Det gjelder for eksempel situasjonen i skolene, her må vi inn å se på løsninger. Det gjelder eldreomsorg, der vi mangler plasser. Omsorgssenteret i Velfjord må vi få på plass. Legesenteret har mange ting som fortsatt må på plass. Her må vi inn i gode diskusjoner rundt hvordan dette skal løses. Det viktigste nå er å få avklart en del viktige saker og gå videre. Det er uheldig at vi har havnet i et vakum slik vi har nå, sier Hanssen.

- Er det mulig å samarbeide med de fristilte og SV?

- Vi har hatt et godt samarbeid med dem fra dag én, etter min oppfatning. Vi har levert budsjettforslag sammen og har fungert veldig godt som en enhet. Det tror jeg vi kan fortsette med.