Lyser ut 45 nye laksekonsesjoner

Men oppdretterne må dokumentere at de har løsninger som er bedre enn dagens på rømming og lakselus.

Lyser ut laksekonsesjoner Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen var den som satte foten ned for videre vekst i norsk lakseoppdrett inntil man fant en løsning på miljøutfordringen. Nå mener hun å ha funnet oppskriften på hvordan hun skal få næringen inn på rett spor.  

Nyheter

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen valgte seg Norsk havbrukssenter på Toft da hun skulle slippe nyheten om at departementet nå lyser ut de lenge bebudete "grønne" laksekonsesjonene. Med Aqua Designs lukkede merdsystem som kulisser kunne Berg-Hansen varsle om strenge krav til miljøteknologi for de nye konsesjonene.

- De må ha løsninger som er bedre enn dagens når det gjelder lus eller rømming. Av de 45 konsesjonene vil det dessuten være ti konsesjoner der det stilles betydelig strengere krav, sier Berg- Hansen.

Berg-Hansen slår fast at hun ikke vil legge føringer for hva slags teknologi som skal anvendes for å gjøre oppdrettsnæringen mer miljøvennlig.

- Her skal man vurdere alle løsninger. Om det blir lukkede systemer eller andre løsninger skal ikke vi som politikere si noe om, det blir opp til bedriftene selv å finne løsninger som så blir vurdert av en egen faggruppe, sier Berg-Hansen.

Denne faggruppen vil bestå av forskningsleder Bjørn Barlaup fra UNI Research, forskingsdirektør Karin Kroon Broxaspen ved Havforskningsinstituttet, forsker Tale Marie Karlsson ved Nofima, førsteamanuensis Odd-Ivar Lekang ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og ledes av tidligere settefiskeridirektør Ove Midttun.

- Med grønne konsesjoner ønsker vi å stimulere til at mer miljørettet teknologi blir tatt i kommersiell bruk. Miljøutfordringene til oppdrettsnæringen gjelder i hovedsak lakselus og rømming. Samtidig ser vi at ny teknologi er på trappene som kan bidra til å redusere disse problemene. Løyvene er en gulrot for kommersialisering av ny teknologi, men det er også strenge miljøkrav knyttet til dem, sier Berg-Hansen.

Av de 45 nye konsesjonene vil ti være forbeholdt anlegg med vesentlig bedre løsninger. Av de 35 resterende, er 20 forbeholdt Troms og Finnmark. Fiskeriministeren mener kriteriene for de grønne konsesjonene vil bidra til å løfte kommersielt lakseoppdrett til et nytt nivå når det gjelder lakselus og rømming.

- Jeg har stor tro på at det vil være mange gode søknader når fristen går ut, sier Berg-Hansen.

Les regjeringens pressemelding her.